8.augustil 1937 aastal avati pidulikult Sindi aleviametmaja ehk raekoda. Sündmus oli alevi jaoks erakordne ja meeliülendav. Hetke tähtsust rõhutas pea- ja siseministri abi hr Tuulse kohalviibine.

Tänase ühisavaldusega Sindi Linnavalitsuse poole märgitakse pöördumises, et ajaloolisust lisas pidupäevale riigivanema Konstantin Pätsi poolt saadetud 1000 krooni tornikella paigaldamiseks raekoja tippu. „Sindi on tööliste alev ja sintlastele on kellaajaline täpsus väga tähtis – sellepärast torni tühiku täitmiseks ongi määratud teile 1000 krooni” oli Sindi alevivanem Nikolai Letile edasiantud ümbrikus kirjas.

Ajaloolise õigluse nimel teevadki nüüd Sindi Ajalooklubi ja Sindi muuseumi nõukogu Sindi linnavalitsusele ettepaneku asutada Sindi raekoja tornikella muretsemise fond. Asutamise alguseks soovitatakse valida 1. mai, et rõhutada Sindi linnaõiguste saamist 1938-ndal aastal.
Samas loodetakse, et asutatud fond on piisavalt edukas ja linna 75 aastapäeval (2013. a) ilutseb tornitipus ihaldatud kell.

Avaldusele on alla kirjutanud Sindi Ajalooklubi nimel Lembit Roosimäe ja Sindi muuseumi nõukogu esimees Marko Šorin.

Samal teemal: