Sindi Linnavalitsuse teabespetsialist Viktor Kaarneem teatab, et käesoleva nädala alguses saatsid Sindi Ajalooklubi ja Sindi Muuseumi nõukogu linnavalitsusele ühispöördumise, milles tehti ettepanek koguda raha raekoja tornikella muretsemiseks ja paigaldamiseks. Ettepanekus avaldati soovi algatada korjandus 1. mail, et sellega rõhutada Sindi linnaõiguste saamist 1938-ndal aastal. Sindi aleviametimaja ehk raekojahoone avati pidulikult 8.augustil 1937.aastal. Ühispöördumises on märgitud, et raekojahoone pidulikule avamisele lisas ajaloolisust riigivanema Konstantin Pätsi poolt saadetud 1000 krooni tornikella paigaldamiseks raekoja tippu. „Sindi on tööliste alev ja sintlastele on kellaajaline täpsus väga tähtis, sellepärast torni tühiku täitmiseks ongi määratud teile 1000 krooni,“ oli Sindi alevivanem Nikolai Letile edasi antud ümbrikus kirjas.

Arvestades eeltoodut ning Sindi Ajalooklubi ja Sindi Muuseumi nõukogu poolset ettepanekut, algatab Sindi Linnavalitsus raekoja tornikella paigaldamiseks korjanduse. Annetusi saavad teha kõik soovijad Sindi linnavalitsuse arveldusarvele 1120145828, märksõnaga „Tornikell“. Eesmärgiks on seatud koguda vajalik summa kokku linna 75-ndaks aastapäevaks 2013. aastal. Tornikella pidulik avamine võiks toimuda linna kolmveerandsajandi täitumise juubeli tähtsündmusena. Kella piduliku avamisega üheaegselt paigaldatakse raekoja eeskotta tahvel suuremate annetajate nimedega. Tahvlile jäädvustatakse eraisikud, kelle annetus on alates 40 eurost, ettevõtete ja organisatsioonide puhul 100 eurot.

Samal teemal: