Vähem kui paari kuu pärast kaunistab ümarat ava kell

1935. a suvel otsustas Sindi alevivalitsus ehitada tolleaegsetele vajadustele vastava alevimaja. Hoone anti projekteerida Pärnu Ajutise Maavalitsuse insenerile Jonas Kinnunenile. Kultuurimälestiste Riikliku Registri andmetel teostas projekteerimise siiski noor arhitekt Ilmar Laasi, kellel tol ajal puudus veel allkirja õigus ja nii on projektid kinnitatudki Kinnuneni allkirjaga. Pärastpoole tuntust kogunud Ilmar Laasi (29.07.1907–15.08.1999) on projekteerinud näiteks Pärnus Endla teatrihoone ja Tallinnas kino Kosmose.

Hoone maksumuseks arvestati 65000 krooni. Vanade hoonete lammutamisest saadud uueks kasutuseks tarvitamiskõlblik kivi- ja puitmaterjal hinnati viiele tuhandele kroonile, mis lisati samuti hoone ehituslikku eelarvesse. Ehitamist alustati 1935. a sügisel ja hoone pidulik avamine sai teoks ülejärgmise aasta 8. augustil.

Avamisele kogunes hinnanguliselt üle tuhande inimese. Riigi valitsust esindas pea- ja siseministri abi August Tuulse (Tenson). Ta teatas, et riigivanem Konstantin Päts on otsustanud kinkida Sindi alevivalitsusele 1000 krooni torni kella jaoks. „Sindi on tööliste alev ja sintlastele on kellaajaline täpsus väga tähtis, sellepärast torni tühiku täitmiseks ongi määratud teile üks tuhat krooni”, selgitas ministri abi. Alevivanem Nikolai Lett võttis vastu annetusega ümbriku, milles oli pool riigivanema kuupalka.

Riigivanema panus on kõige veenvam tõend sellest, et ajanäitaja pidanuks leidma koha kõrge torni ovaalsesse avasse. Nõukogude okupatsioon ja alanud sõda katkestasid nii raha kogumise kui hea kavatsuse teoks tegemise.

Kaks aastat tagasi tegi praegune linnapea Marko Šorin Sindi ajalooklubis ettepaneku algatada kella ostmiseks üldrahvalik korjandus. Mõtet toetas ka Sindi muuseumi nõukogu ja nii koostati ühispöördumine tookordse linnavalitsuse poole, milles selgitati oma algatuse mõtet ja sooviti avada vajalik arvelduskonto. Ühisavaldusele kirjutasid alla ajalooklubi nimel Lembit Roosimäe ja tollane muuseumi nõukogu esimees Marko Šorin.

Üldrahvalikku korjandusega soovib algatusseltskond välistada maksumaksja raha kasutamise linna eelarvest ja järgida Pätsi heategevuslikku mõtet, millega saab iga oma linnast hooliv kodanik kaasa tulla. Pealegi lasub Sindil pika varjuna auvõlg Eesti Vabariigi esimese presidendi ees. Päts andis ju raha kella muretsemiseks, mida pole seni tehtud.

Praeguseks kogutud raha on võimaldanud kella tellimiseks tehtava esimese sissemakse ära tasuda, kuid endiselt vajatakse raha kogumaksumuse tasumiseks juurde.

Annetust saab teha Sindi Linnavalitsuse arveldusarvele 1120145828, märksõnaga „Tornikell“. Tornikella pidulik avamine toimub Sindi linna 75. juubeli tähtsündmusena käesoleva aasta 1. mail. Kella piduliku avamisega samaaegselt paigaldatakse hoone eeskotta tahvel suuremate annetajate nimedega. Tahvlile jäädvustatakse eraisikud, kelle annetus on alates 40 eurost, ettevõtete ja organisatsioonide puhul 100 eurot.

Samal teemal: