Kui näiteks kohukese hind poes on 24 senti, siis kaks kohukest maksaks 48 senti ja ostu lõpphind kassas ümardataks 50 sendini. Kui osta sama kohukest kolm tükki, siis maksaksid kohukesed 72 senti ja ostuhind kassas ümardataks 70 sendini.

Eesti Pank loodab väga, et ostusumma ümardamine viie sendi täpsusega on meede, mis oluliselt vähendaks nõudlust 1- ja 2sendiste järele selliselt, et igapäevastes sularahatehingutes me 1- ja 2sendiseid enam ei vaja.

Küsimus on aktuaalne samuti Euroopa tasandil, kuna mitmed riigid, nagu Soome, Iirimaa, Belgia, Holland ja Itaalia, on ümardamisreeglid kasutusele võtnud. Eestis tuleb ümardamisreeglite kasutuselevõtmiseks muuta seadusandlust, mis eeldab, et eri huvigrupid ja Eesti elanikud toetavad ümardamisreeglite rakendamist.