Laupäeva varahommikul parajas tuules Munalaiu sadamast Kihnu poole kõikunud laev oli silmini rahvast täis. Tuletorni ja Metsamaa pärimustalu avamisele olid lisaks ajakirjanikele ja kihnlastele teel õigeusu preestrid eesotsas metropoliit Stefanosega, veeteede ameti esindajad, EV100 juhtrühma esimees ning kaks ministrit. Lisaks olid kohal eriti kõrged külalised — kuningriigi esindajad Setumaalt koos ülemsootska Hõrna Aarega.