Eestis elavad ilvesed moodustavad Kirde-Poolasse ulatuvate osapopulatsioonidega ühtse Balti populatsiooni. Balti populatsiooni Poola osas on aga ilvese leviala katkendlik ning arvukus madal.

Samal ajal on Kirde-Poolas ilvesele endiselt sobivaid suuri metsaalasid, sinna aga on praeguse madala arvukuse ning levikubarjääride tõttu ilvese looduslik levik vähetõenäoline.

Üks selline ala on Piska ja Napiwodzko-Ramucka metsamassiiv Masuurias, kus ilvesed hävisid peamiselt üleküttimise tõttu 1980. aastatel. Hiljem on seal kohatud vaid üksikuid isendeid ning ilvese järelkasv piirkonnas on puudunud.

World Wildelife Fondi initsiatiivil alustati 2004. aastal ilveste taasasustamisega Masuuria metsadesse ning alguses kasutati selleks looduslähedastes tehistingimustes kasvatatud ilveseid. Eestist asustati ilveseid sinna ümber 2012.–2013. ja 2015. aastal, ühtekokku kuus looma.