1919. aasta alguses suutis Eesti rahvavägi pärast üle kuu aja kestnud taandumist mitmes murdelahingus peatada Punaarmee edasiliikumise ja asuda vastupealetungile, mis kulmineerus 19. jaanuaril Viru rindel Narva ja Lõunarindel 1. veebruaril Valga vabastamisega. Viimasele eelnes päev varem Eesti poolelt vaadates suhtarvudelt Vabadussõja kõige verisem kokkupõrge ehk lahingud Paju mõisa väljadel.