„Rikete kõrvaldamisega tegeleb praegu 76 rikkemeeskonda, lisaks oleme kriitilistes piirkondades tööle rakendanud lisajõud,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

„Saaremaa ja Pärnumaa rikete seis on olnud mõnevõrra leebem ja need peaksime suuremas osas täna lahendatud saama,“ rääkis Klaassen.

„Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Tartumaa ja Põlvamaa on aga oluliselt kriitilisemas seisus ja oleme nendesse piirkondadesse suunanud põhijõud. Loodame suuremale osale klientides ühenduse taastada kuni kolme päeva jooksul," lisas ta.

Keeruliseks teeb olukorra väga suur rikete hulk. Paljudes kohtades on ühe liini peal mitu puud ja see teeb õigete rikkekohtade leidmise ja liini taaspingestamise väga aeganõudvaks. Pealegi lisandub pidevalt uusi teateid katkestuste kohta.

Elering AS kommunikatsioonijuht Ain Köster kinnitas, et ühtegi nende klienti elektrita enam ei ole.

Elektrilevi on ühenduse taastanud 30 000 kodule

Elektrilevi hommikuse pressiteate sõnul oli täna kell 7:50 vooluta ligi 32 000 kodu.
Kõige enam elektrita kliente on Lõuna-Eestis ja Viljandimaal. Elektriühenduse taastamist alustati üle Eesti ning on täna varahommikuse seisuga vool taastatud 30 000 majapidamisele.

„Öö jooksul oleme peamiselt ümbertoite võimaluste leidmise abil paljudele klientidele ühenduse taastanud. Nüüd valges saame kahjudest kindlasti parema pildi,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

„Hetkel käib brigaadide komplekteerimine üle Eesti, et saaks rikete likvideerimiseks suunata kogu plaanilistest hooldustöödest vabanenud ressursid. Kõige parem on olukord Saaremaal, kus saame kõikidele tarbimiskohtadele elektrivarustuse taastada tänase päeva jooksul, ka enamik Pärnumaa klientidest peaks täna elektri tagasi saama. Kriitilised piirkonnad on Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Tartumaa ja Põlvamaa. Ühenduse taastamise prognoos saab päeva jooksul kindlasti selgemaks,“ lisas ta.

Kõige rohkem on kliente vooluta Põlvamaal (7100), Võrumaal (6900) ja Viljandimaal (6700). Ulatuslikud rikked on endiselt ka Tartumaal (3800), Valgamaal (3300) ja Pärnumaal (2200).

Põhivõrguettevõte Elering kõrvaldas oma Võru alajaamas rikke eile hilisõhtul ja selle tõttu sai ka Elektrilevi enamikule Võru linna klientidele elektrivarustuse taastada.

„Kuid Eleringi alajaamas töötab hetkel ainult üks sektsiooni ning selle tõttu ei saanud kohe kõikidele suurematele Võru linna ettevõtetele elektriühendust taastada. Vastasel juhul tekkinuks ülekoormus ja Võru linn oleks uuesti pime,“ ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

Hommikuse seisuga on Võru suurematest ettevõtetest vooluta AS Barrus, kellele Elektrilevi otsib ümbertoitelahendusi ja teeb koostööd ka Eleringiga, et ühendus esimesel võimalusel taastada.

Elering taastas Võru alajaama elektrivarustuse enne keskööd

Pühapäeval kell 16.32 toimus avarii Eleringi Võru alajaamas. Koheselt käivitatud taastamistööde tulemuse õnnestus alajaama elektrivarustus taastada kell 22.31.

Üks Võru alajaama kahest sektsioonist õnnestus pingestada kell 23.19, mis võimaldas Eleringi poolt taastada elektrivarustuse suures osas Võru linnast. Täna jätkas Elering Võru alajaama seadmete ülevaatust ja korrastamist, et taastada kogu alajaama töö.

Avarii põhjustasid tormi tõttu alajaama seadmetele lennanud alajaama juhtimishoone plekk-katuse tükid ning osa alajaama seadmeid sai kannatada. Tegemist on erakordse juhtumiga. Varem pole suurel hulgal kõrvalisi esemeid ülekandevõrgu alajaamadesse lennanud ega sealseid seadmeid kahjustanud.

Elering alustas koheselt pärast avarii juhtumist ettevalmistusi alajaama ülevaatuseks. Enne spetsialistide sisenemist alajaama tuli kõik sinna suunduvad elektriliinid turvalisuse tagamiseks välja lülitada naaberalajaamadest ehk Põlva, Kanepi, Rõuge, Sõmerpalu ja Soo alajaamast.

Õhtul kella kaheksa paiku toimus Võru alajaama esmane visuaalne ülevaatus ning see andis lootust, et osa alajaamast pole olulisi kahjustusi saanud. Seejärel algas alajaama lennanud kõrvaliste esemete, sealhulgas plekk-katuse tükkide eemaldamine alajaamast.

Võru alajama avarii jättis mitmeks tunniks elektrita ka naabruses asuvate Rõuge ja Ruusmäe alajaama tarbijad. Nende alajaamade töö taastus kell 19.14. Lisaks Võru alajaamale jäi pühapäevase tormi tõttu ligikaudu kaheks tunniks elektrita ka Eleringi Suure-Jaani alajaama tarbijad Viljandimaal.