Samas ütles tööandja, et kuna töötaja sel ajal (ka tasustatud tundidel) reaalselt tööd ei tee, siis need tunnid küll tasustatakse, kuid ei lähe arvesse üldise tööaja arvestamisel. Kas selline arvestus on seaduslik?