Mida olete käimasolevast metsasõjast õppinud?Meie suhtlemine inimestega on näidanud, et kõige suurem hirm pole raiete järel kõrge metsa asendumine madala metsaga, vaid see, et metsa asemele ehitatakse maja. Selle hirmu saame esimesena maha võtta. Meie kätte on riigimets antud ja meie peame kindlustama, et see püsib ja kasvab. Mets ei ole tänaste inimeste oma, vaid peab suutma ka järgmistele põlvkondadele samu väärtusi pakkuda. Ja selleks on tarvis metsa uuendada ja hooldada.
Samuti oleme tähele pannud, et kui inimestele näidata koha peal käies, et see mets igavesti püsti ei seisa, saadakse aru. Eriti kui leida kompromissid, näiteks pikendada raiete perioodi, valida erinevaid raieviise või muuta lankide paigutust inimeste tavapäraseid käiguteid arvestades.
Aga on selge, et alati jäävad ka need, kes ei taha kuulata ega kompromisse leida.
Kas kokkuvõttes võib öelda, et suurem osa kaasamisest on olnud edukas ja juhtumid, mis jõuavad suure skandaaliga meediasse, on pigem erandlikud?
Julgen öelda küll.