„Püügiks kehtestatud reeglid on vajalikud, et tagada aus konkurents. Liigsed püügivahendid, ebatäpsed püügiandmed ning ka puudulik tähistus tõstavad oluliselt püügikoormust ning selle tulemusel jääb püügihooaeg lühemaks, mida keegi ei soovi,“ lisas Kask.

7. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid, et Lohusuu kalur oli puudulikult tähistanud püügile asetatud neli avaveevõrgujada ning need olid püügipäevikusse märkimata. Juhtumiga seoses alustati väärteomenetlust.

10. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid Peipsi järvel, et Alajõe kalur oli lubatud 22 avaveevõrgu asemel püügile asetanud 54 avaveevõrku. Võrgud eemaldati püügilt ning nendes olnud 510 koha,100 latikat ja veel 18 erinevast liigist kala päästeti vette tagasi. 78 hukkunud koha võeti koos võrkudega asitõenditena hoiule. Asjaolude selgitamiseks on alustatud menetlust.

Samal päeval tuvastasid Põlvamaa büroo inspektorid Lämmijärves ilma tähistuse ja märgistuseta üheksast võrgust koosneva võrgujada. Võrgujada omanikku ei olnud võimalik tuvastada ning püügivahendid eemaldati püügilt. Võrkudes olnud 67 koha olid eluvõimelised ja need lasti veekogusse tagasi. Püügilt eemaldatud avaveevõrgud ja võrkudest leitud kolm surnud koha hoiustati Põlvamaa büroos.

14. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid Peipsi järvel, et Lohusuu kalur oli lubatud 23 avaveevõrgu asemel püügile asetanud 30 avaveevõrku. Kalur põhjendas liigsete võrkude püügile asetamist sellega, et kala oli palju ning ta eksis püügile asetatud võrkude arvuga. Ülekuulamisel kalur kahetses tehtut ja lubas olla edaspidi korralik. Läbiviidud väärteomenetluse käigus määrati kalurile rahatrahv 400 eurot.

22. jaanuaril tuvastasid Jõgevamaa büroo inspektorid Sassukvere sadamas, et Peipsi järvelt saabunud kalur on püügil olnud võrkudest võtnud kaasa lutsupüügi keeluajal lutsu rohkem, kui seda kaaspüügil lubatud. Kaluri saagis oleks võinud olla lutsu 2,4 kg, aga kaasa oli võetud üle 10 kg. Kaluri sõnul ta unustas, et lutsupüük on hetkel keelatud ja seega tõi kaldale kõik võrgus olnud lutsud. Alustati väärteomenetlust.

20. jaanuaril leidis aset juhtum, kus Lämmijärvelt saabunud kalurid lahkusid kontrolli käigus sadamast ning jätsid kala sadamasse maha. Lahkumise põhjuseks öeldi, et tööpäev sai läbi. Pärast tunni möödumist said inspektorid lõpuks ühendust ettevõte esindajaga, kes tuli kaladele järele.

Ettevõte toimetas sadamasse jäetud kalad enda hoiuruumi ja inspektorid said sadamast lahkuda. Kalapüügiga seonduvaid rikkumisi ei tuvastatud, aga kalade sadamasse järelevalveta jätmine ei ole korrektne. Saak tuleb võimalikult kiiresti lossida ja toimetada vastavasse hoiuruumi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid