Kui pehme talv vähendab nõudlust soojusenergia järele ja sellega ka nõudlust küttepuidu järele, siis vastukaaluks on hakanud nüüd oma mõju avaldama metsa pehme pinnas, mis ei võimalda raieid teha kavandataval mahul. See omakorda vähendab pakkumist ja survestab hindasid tõusma. Viimane väide kehtib kõigile sortimentidele, mitte ainult küttepuidule.

Vaata hinnatabelit!