Tagastatud tulumaksu saab annetada heategevuseks

Maksu- ja tolliamet (MTA) on alustanud enammakstud tulumaksu tagastamist neile, kes on oma tuludeklaratsiooni juba elektrooniliselt esitanud ja kelle deklaratsioon ei vaja täiendavat kontrolli.

Elektroonilise tuludeklaratsiooni esitajad, kes saavad tulumaksu tagasi, võivad soovi korral kanda oma maksusumma kohe annetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele või usulistele organisatsioonidele. Senisetele võimalustele, kus tagastamisele kuuluva tulumaksu saab lasta kanda oma pangakontole või jätta maksu- ja tolliameti ettemaksukontole, on lisandunud annetamise valik.

Paberil tuludeklaratsiooni esitanutele alustatakse enammakstud tulumaksu tagastamist 19. märtsist. Tuludeklaratsiooni esitamise viimane tähtaeg on 30. aprillil.

Kui inimesel tuleb tulumaksu juurde maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 1. oktoobril.

Valesti makstud maamaksu võib tagasi küsida

Alates eelmisest nädalast on maksu- ja tolliamet (MTA) välja saatnud parandatud maamaksu teated ligi 4000 inimesele, kelle maamaksuteates oli infosüsteemide omavahelise suhtluse vea tõttu kodualuse maa soodustus valesti arvestatud.

Info uue maamaksuteate kohta saabub e-posti, SMSi või posti teel, oma maamaksuteatega saab tutvuda ka e-MTAs.

MTA andmetel on umbes 600 inimest, kellel maamaksu kohustus kadus või kelle maamaksu summa vähenes, jõudnud maamaksu juba tasuda.

See summa on kajastatud inimese MTA ettemaksukontol ja nüüd on tal kaks valikut: summa võib jätta tulevaste kohustuste tarbeks või see tagasi küsida. Kõige lihtsam viis raha tagasi saamiseks on sisse logida e-MTAsse aadressil www.emta.ee ja tegutseda järgnevalt: valida menüüst “Arvestus”, seejärel “Tagastus- ja ümberkandetaotlused” ning esitada seal uus taotlus.

Samuti võib oma soovist teada anda e-MTA sõnumiga või kirjutades e-kirja eraklient@emta.ee või helistades 880 0811.

Veebruari keskel saatis MTA 389 000 maamaksu teadet. Hiljem selgus, et maa-ameti infosüsteemi vea tõttu arvestati osade inimeste puhul kodualuse maa soodustust valesti. MTA ja maa-amet paluvad tekkinud ebamugavuste pärast vabandust.