MTA on maamaksuteated väljastanud. Kuni 64eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tuleb tasuda ühekorraga 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, peab tasuma 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust on võimalik tasuda kuni 1. oktoobrini.

Uuendusena on nüüdsest võimalik tellida oma maamaksunõuete tasumiseks e-arve. E-arvete kasutuselevõtt annab klientidele võimaluse oma maamaksukohustus täita mugavalt, kontaktivabalt ja tähtaegselt. E-arve saab tellida internetipangast, arved.ee veebilehelt ja e-MTA “Arvestuse” menüüpunkti “E-arve tellimine” kaudu. Tellimuse tegemisel tuleb kasutada e-MTA ettemaksukonto viitenumbrit, mille leiab maamaksuteatelt või MTA veebilehelt personaalse viitenumbri otsingu kaudu. Tellimus jääb kehtima ka järgnevatele maamaksu nõuetele, mille tasumise tähtpäevad on igal aastal 31. märtsil ja 1. oktoobril.

Kodutoetus lasterikkale perele

KredEx alustab 16. märtsil vähekindlustatud lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Taotlusi saab esitada 20. aprillini.

Kodutoetust saavad taotleda pered, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.

Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot. Kodutoetuseks lasterikastele peredele on tänavu eraldatud üle 3 mln euro.

Tagastamatut toetust saab kasutada eluaseme püstitamiseks, renoveerimiseks, tehnosüsteemide või -võrkude rajamiseks, samuti eluaseme soetamiseks, kui leibkonnal pole päris oma kodu.

Notariaalsed tehingud videosilla vahendusel

Uue e-Notar 3 platvormiga rakenduvad võimalused, mis lihtsustavad notariga suhtlemist ning võimaldavad teatud toimingute tegemist ka välisriigist. Nii saavad e-residendid ja välismaal elavad eestlased teha kaugtõestuse abil notariaalseid toiminguid välismaalt, notaribürood füüsiliselt külastamata. Esialgu käivitub kaugtõestus Helsingi, Stockholmi, Riia, Brüsseli ja Londoni saatkondades.

Kaugtõestusi saab teha järgmiste tehingute puhul: abielu sõlmimine, abielu lahutus, pärimismenetluse algatamine, äriühingu ja muu ühingu osamüük, volikirja tõestamine, pärandist loobumine ning äriühingu osa pantimine.

Uues keskkonnas saab broneerida notariaega, vahetada toiminguga seonduvaid dokumente ja andmeid, tutvuda notari poolt ette valmistatud dokumendi projektiga ning esitada ettepanekuid selle muutmiseks või täiendamiseks.