"Mõnede vananemist aeglustavate lähenemiste kohta ei ole piisavalt infot, kas või kuidas see kasulik oleks. Üks selliseid, mis mõnes maailma kommuunis on saanud vägagi populaarseks, on näiteks igapäevase toiduratsiooni ehk kalorite vähendamine või teise variandina intervallnälgimine," toob Peterson näite.