Sellel ajal, kui meil elektrifitseerimise töörühm koos käis, ei olnud adekvaatseid näiteid vesiniku kasutamisest välismaalt võtta. Kuigi Saksamaal hakkas vesinikurong sõitma 2018. aastal, ja teenindab see Buxtehude-Bremervörde-Bremerhaven-Cuxhaven liini, ei ole senini vesinikku laialdasemalt kasutusele rongiliikluses võetud.

Kuid Eestil ei ole kindlust vesiniku tootmise kulutõhususe kohta ega ka rongide kohta.

Kuid raudtee elektrifitseerimist teostatakse etappide kaupa. Kõigepealt uuendatakse tihedamalt kasutatavad liinid ja nii ei ole välistatud võimalus, et kui vesiniktehnoloogia areneb ning muutub konkurentsivõimeliseks ja kättesaadavaks, saab vastavalt olukorrale investeeringuid kohandada.