"Kui politseinikud märkavad oma töö käigus liikumispiirangute rikkumisi või laekub vastavasisuline väljakutse, kontrollitakse asjaolud üle ning selgitatakse inimestele avalike kogunemistega kaasnevaid riske," selgitas PPA vanemkomissar Tago Trei.

Kui avalikele üritustele kehtestatud nõuete rikkumine peaks seejärel jätkuma, fikseerib politsei olukorra ning edastab info Terviseametile. Viimane otsustab vastutusele võtmise kas ettekirjutuse või sunniraha määramise näol.

Trei lisas, et jaanipühade ajal on politsei inimestele abiks tavapärasest suuremate jõududega ka seetõttu, et varasemad aastad on näidanud alkoholi liigtarbimisest tingitud ohuolukordade sagenemist. Sagedamini on jaanipühade väljakutsed seotud just joobes juhtide ja kaklustega.

Väiksemad jaanituled ei ole keelatud

Kui nõudeid järgitakse, siis ei ole väiksemad avalikud jaanituled keelatud, küll tuleb selleks kohalikult omavalitsuselt luba taotleda.

Trei soovitusel on mõistlik võõraste inimestega kogunemise asemel tähistada jaanipäeva turvaliselt oma pereringis. Ja mis pole vähemtähtsam - alkoholiga liialdamata.

"Eriolukorra aegne periood näitas, et sotsiaalne kontroll on Eestis suur ning kui inimesed märkavad, et viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud nõuetest kinni ei peeta, antakse sest 112 teada," lisas Trei.

Liipa Talu Alkoholivaba Jaanitul

Avalikud jaanituled jäävad ära

Jaanituled.ee lehele minnes saab lugeda, et suuri üritusi ei toimu - avalikud jaanituled jäävad sel aastal ära. Kuid pereringis lõkketegemine keelatud ei ole. Siiski tuleb arvestada inimeste hulgaga, sest piirangud on Eesti piirkondades erinevad.

Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluääre sõnul ei ole avalikud jaanituled Saaremaal sel aastal lubatud. Pereringis kogunemiste ja lõkketule vastu pole midagi, kuid Põlluäär pani südamele, et järgitaks kõiki valitsuse poolt kehtestatud reegleid.

“Üritustele kehtivad Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangud. Kohalik omavalitsus lisapiiranguid ei sea. Samuti ei ole Kultuuri- ja spordiosakond järelevalve teostaja. Kontrolli teostab vajadusel PPA,” sõnas Põlluäär.

Ka Lääne-Harju vald ei korralda sel aastal avalikke jaanitule pidustusi. Pereringis planeeritavaid pidustusi jällegi keelata ei saa. Erinevalt Saaremaast ei ole Lääne-Harju vallas perejaanikutele tulevatele inimestele arvulist limiiti kehtestatud.

“Teeme aktiivselt teavitus-ja ennetustööd erinevates Lääne-Harju valla infokanalites. Eelkõige rõhutame 2+2 reegli olulisust, aga ka desovahendite ja muude isikukaitsevahendite kasutamist. Inimesed on üldiselt väga mõistlikud ja arvestavad sellega. Jõuline sekkumine ei ole olnud vajalik, ka mitte trahvimine. Küll kaasame vajadusel politsei,” sõnas abivallavanem Hestia Rindla.

Valga vallavalitsuse meediaspetsialisti Lea Marguse sõnul tuleb kodustel jaanituledel järgida Vabariigi Valitsuse soovitusi ja korraldusi.
"Täiendavalt vallavalitsus reegleid ei kehtesta," kinnitas ta.

Lõkketegemise meelespea
  • Koduaias on lõkke tegemine lubatud
  • Lõkkes tohib põletada vaid puhast, töötlemata puitu ja järgida tuleb tuleohutusreegleid
  • Jaanilõkked selleks ette nähtud kohtades on lubatud
  • Omavalitsused ei trahvi piirangute rikkumise eest, küll võib seda teha politsei
Allikas: Victoria Parmas, Saku valla avalike suhete spetsialist
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid