Kuigi ettevõtete lõikes liikusid hinnad üles ja alla, olid okaspuupalkide keskmised hinnad kõrgemad kui juunis. Männipalk kallines kuuga 1,9, männipeenpalk 7,1, kuusepalk 0,4 ja kuusepeenpalk 3,8%.

Eraldi positiivsena võib välja tuua kuusepalgi hinna püsimise ja peenpalgi puhul ka arvestatava kasvu, kuigi ühtlasi surub hinda alla ulatuslik kuuse-kooreüraski rüüste.