Töötasu hüvitist juuni eest saab töötukassast taotleda kuni 31. juulini 2020. Hüvitist makstakse, kui ettevõtte käive või tulu on eelmise aasta juuniga võrreldes vähenenud vähemalt 50%. Lisaks peab ettevõte vastama ühele tingimusele järgmisest kahest: vähemalt 50 protsendile ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda ning töötajate tööaega on vähendatud vähemalt 30% võrra; vähemalt 50 protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30 protsendi võrra või alampalgani. Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu juunis või sellele järgneval kahel kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Tööalastest rikkumistest teavitajad saavad tulevikus kaitse

Justiitsministeeriumis on valminud seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus, mille eesmärk on anda kaitse tööalastest rikkumistest teavitajatele.

Teavitaja konfidentsiaalsuse tagamine on olulisim kaitsemeede ning eelkõige vajalik selleks, et rikkumisest teada andnud inimest ei hakataks töökohal diskrimineerima. Seaduse jõustumisel on edaspidi keelatud teavitaja suhtes kasutada survemeetmeid, näiteks tööalane kiusamine, palga alandamine, vallandamine või sellega ähvardamine. Survemeetmete kasutamise eest nähakse tulevikus ette ka karistused.

Teavitamiseks on välja pakutud kolmeastmeline süsteem, kus esimene aste on asutusesisene teavitus. Selleks peavad pea kõik avaliku sektori asutused, kuid ka üle 50 töötajaga erasektori ettevõtted looma turvalised kanalid, mille kaudu inimesed saavad rikkumistest teada anda oma organisatsiooni sees. See annab ettevõtetele võimaluse probleemid võimalikult kiiresti ja valutult lahendada.

Lisaks peab töötaja edaspidi olema informeeritud võimalusest anda rikkumisest teada ka asutusevälise teavituskanali kaudu. See on eriti oluline juhtudel, kui asutusesisesel teavitamisel võidakse tema suhtes kasutada survemeetmeid või kui näiteks ettevõttes selle väiksuse tõttu teavitamise süsteemi ei ole. Asutuseväliste teavituste vastuvõtmiseks ja menetlemiseks tuleb määrata sõltumatu ja eraldiseisev asutus. Valdkonnapõhiselt võiks keskkonnavaldkonna rikkumistega tegelda keskkonnaamet, tuleohutuse teemadega päästeamet ja tööohutuse teemadega tööinspektsioon.