Notarite Koja esindaja, notarikandidaat Katrin Sepp ütleb, et käesolev aasta oli mõeldud kaugtõestamise piloteerimiseks, kuid koroonapandeemia tingimustes tuli vajalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks projekt esialgu plaanitust laiahaardelisemalt ja kiiremini käivitada.

Ka timber.ee metsaoksjonikeskkond puutus selle lahendusega esimest korda kokku kevadel, kui piirangute tõttu muutus kinnistute vormistamine keeruliseks. Metsaspetsialist Helen Savi meenutab, et poole aasta tagune periood kujutas endast justkui stseeni mõnest ulmefilmist, kuna notarisse minekuks tuli varustada end maski ja kinnastega ning notar võttis kliente vastu kaitseülikonnas.

Õnneks tuli peagi välja parem lahendus ja tehinguid sai esimest korda hakata tegema videosilla vahendusel. „See kõlas uskumatult, kui üks meie esimene tehing toimus karantiiniajal nii, et meie esindaja asus oma kodus Tallinnas, ostja Hiiumaal ja müüja Saaremaal. Tehingud võtsid küll oma uudsuse tõttu kordi rohkem aega, aga said tehtud,“ räägib Savi, kellel on hea meel, et see lahendus ei jäänud õnneks vaid karantiiniaega.

Nüüdseks on Timberis uudse lahendusega lõpule viidud enam kui 30 tehingut, millest suurem osa ehk lausa 20 protsenti septembris ja see tõusutrend on jätkumas. ASi Timber juhatuse liige Jaakko Kuusk ütleb, et kuna suurem osa Timberi tegevustest toimub veebis, mis muidugi ei välista ühtegi kohtumist, on kaugtõestus oksjonikeskkonna teenuste pikendus ja justkui viimane lõik tööst, mis uue lahendusega on samuti digitaliseeritud. „Meie kõik teenused, olgu selleks raieõiguse või kinnistu müük, on nüüd kättesaadavad, ükskõik kus meie kliendid ka ei asuks, kasvõi teises maailma otsas,“ räägib Kuusk.

Kaugtõestus hoiab kokku kõigi poolte aega

Tüüpiliselt kestavad notaritehingud büroos 15–30 minutit, mille tarbeks lepitakse nelja osalisega (AS Timber esindaja, notar, ostja ja müüja) kokku kõigile sobiv aeg, kuid tihti võib just selle sobiva aja leidmine kujuneda parajaks peavaluks. Helen Savi lisab, et pea alati tuleb ka ühel või mitmel inimesel võtta ette pikem reis mõnda teise linna või teise Eesti otsa ja seda kõike vaid mõnikümmend minutit aega võtva tehingu pärast, nii et kokkuvõttes võtab see kogu päeva. Veelgi hullem on olukord, kui üks pooltest asub välismaal ja need juhud ei ole harvad, kus näiteks metsakinnistute ostja või müüa alaline elukoht pole Eesti. „Aeg on inimese kõige suurem vara, seda ressurssi tasuks kasutada elus olulisemateks tegevusteks,“ märgib Savi, kes lisab, et e-notari teenuste abil on metsakinnistute ostu-müügitehing võtnud kõigilt alati vaid pool tundi ja selle kokkuleppimine on olnud lihtsamast lihtsam.

Seda, et uudne lahendus – teha toiminguid videosilla vahendusel – on teinud lihtsamaks ka notarite elu, kinnitab omalt poolt ka Notarite Koja notarikandidaat Katrin Sepp, kes ütleb, et kaugtõestamine lihtsustab notari tööd, kuna toimingu saab läbi viia elektroonilisel teel, kasutades erinevaid infotehnoloogia pakutavaid võimalusi, sealhulgas kliendi isikusamasuse tuvastamiseks mõeldud näotuvastusprogrammi ja digitaalselt allkirjastamist. Sepp märgib, et notarite ja klientide töö teeb lihtsamaks ka kaugtõestamisega samal ajal rakendunud iseteenindusportaal, mille kaudu on võimalik tõestamisele eelnevalt täpsustada lepinguga seotud asjaolusid ja teha lepingu tekstis omapoolseid täiendusi. Samuti võimaldab iseteenindusportaal saada infot vabade notariaegade kohta ja esitada ettepanekuid notari aja broneerimiseks, et leida mugavalt nii endale kui ka notarile tehinguks sobiv aeg.

Samas lisab Sepp, et nii nagu iga uue asjaga, nõuab ka kaugtõestamise programmiga kohanemine veidi aega ja tõrkeid tehingu lõpuleviimisel esineb praegugi. Sepp loetleb, et peamisteks seni tehingut takistavateks teguriteks on olnud kehv internetiühendus, kliendi arvuti seadistus, mis ei toeta tehingu tegemiseks vajalikke programme, ja ka inimeste enda puudulik digioskus, ent senine praktiline kogemus näitab, et probleeme esineb kaugtõestamisel aina vähem ning võimalikeks takistusteks ollakse paremini ette valmistunud.

Jaakko Kuusk, kes on olnud Timberi esindaja notaritehingute juures, ütleb, et peamiselt on ta kaugtõestamisega tehingute puhul täheldanud tehnilisi tõrkeid, kuna süsteem on internetti üsna koormav – tuleb ju tehingu sooritamiseks teha mitu live-video edastust ja digiallkirjastada dokumente notari e-keskkonnas. „Alles eelmisel nädalal juhtus nii, et üks eesti proua, kes juba mõnda aega elab Soomes, oli meie ostu-müügiprotsessis osaline ja olgugi et ta oli eeskujulikult tehingu päeval katsetanud nii digiallkirjastamise võimalust kui ka videosilla loomist notariga, läks asi ootamatult valesti,“ räägib Kuusk. Nimelt ei saanud proua notari e-keskkonnas digiallkirja anda, kuna Google Chrome’i brauser nõudis ühe lisavidina allalaadimist. Tehing tuli katkestada, kuid juba veerand tunni pärast oli asi lahendatud. „Juhendasime teda telefonitsi ja peatselt olid mitte väga tehnikaga sina peal inimese arvutis vajalikud seadistused tehtud,“ märgib Kuusk, kes ütleb, et tõrgetest olenemata tähendas veebitoimingu kaudu tehingu tegemine siiski kõigi osaliste jaoks ajavõitu. Ka rahalist võitu, sest Soomest Eestisse paari allkirja andma tulla poleks olnud kuigi mõistlik ettevõtmine.

Kuna enamik tehinguid tehakse kaugtõestuse puhul kontorist või kodust, siis on ette tulnud ka humoorikaid seiku. Kaugtõestuse puhul on e-notari keskkonnas kõik pooled omavahel videosilla vahendusel ühendatud ja eks ole ootamatult kaamera ette jõudnud ka kolmandaid pooli. „Kord kõndis ühel osalejal kass üle klaviatuuri, teisel aga hüppas sülle süüa nõudev hundikoera kutsikas,” naerab Kuusk. Tehingu lõpptulemust need vahejuhtumid siiski ei mõjutanud.

E-notari teenused lihtsustavad metsakinnisvaraga tehtavaid tehinguid

Notarite Koja iseteenindusportaali saab sisse logida ja tõestatavat dokumenti allkirjastada Eesti Vabariigi ID-kaardi, digi-ID, mobiil-ID või e-residendi digi-ID-ga. Meie hinnangul on seda kõige mugavam teha mobiil-ID-ga.

Notarite Koja iseteenindusportaali saab sisse logida ja tõestatavat dokumenti allkirjastada Eesti Vabariigi ID-kaardi, digi-ID, mobiil-ID või e-residendi digi-ID-ga. Meie hinnangul on seda kõige mugavam teha mobiil-ID-ga.

Kui esialgu tundub, et tegemist on millegi väga keerulisega, mis nõuab kõrgetasemelisi IT-alaseid teadmisi ja oskusi, siis tegelikult see nii pole. Kaugtõestamise tarbeks on vajalik arvuti, internetiühendus, keskmine arvutioskus ja digiallkirjastamise võimalus. Infot kaugtõestamiseks vajalike tehniliste eelduste kohta saab lugeda ka Notarite Koja veebilehelt.

Jaakko Kuusk kinnitab, et kuigi paljud on kahtleval seisukohal, kas saavad selle toiminguga hakkama, võib ta kinnitada, et midagi väga rasket selle juures pole, ja loodab, et kaugtõestusest saab uus normaalsus, mille võtavad omaks ka kliendid. Klientide ebakindlust ja hirme aitaks maandada võimalus testida oma oskusi ning leida kinnitust oma arvuti ja internetiühenduse piisavas võimekuses enne reaalsesse tehingusse minemist. „Minul on riigile ja Notarite Kojale ettepanek luua selline keskkond, kus saab seda võimekust testida, et kas ikka inimese kaamera töötab, mikrofon töötab, kas allkirja saab anda jne. Usun, et inimesed tunneksid end siis kümneid kordi kindlamalt ja tehingud muutuksid sujuvamaks,“ soovitab Kuusk. Notarite Koja teatel on Riigi Infosüsteemide Keskuses juba säärane võimalus väljatöötamisel, kuid valmimiseni läheb veel aega.

Praegu võib tõdeda, et nii notarid kui ka timber.ee metsaspetsialistid on kaugtõestamise omaks võtnud. Seda kinnitab ka kaugtõestamise teel tehtud toimingute arv. Samuti hindavad seda võimalust kõrgelt need, kel soov osta või müüa metsamaad, kuid kelle elukoht ei asu näiteks Eestis.

Kuid mitte ainult – see on lahenduseks ka juhul, kui lihtsalt üht poolt parasjagu füüsiliselt Eestis ei viibi, aga tehing vajab vormistamist. Helen Savi toob näiteks juhuse, kus alles septembrikuus sattus neil üks notaritehing päevale, mil Timberi esindajat Eestis polnud, kuid tänu uuele kaugtõestuse võimalusele ei pidanud seda tehingut mitte edasi lükkama, vaid sai teha nii, et Timberi esindaja vormistas omapoolse lepingu Soomes kala püüdes ja teised pooled kõik mugavalt oma kodudes.

Raieõiguse müük on timber.ee oksjonikeskkonnas olnud alati võimalik igast maailma otsast – dokumente allkirjastatakse ja pakkumisi enampakkumistele tehakse nii Eestist, Soomest, Rootsist kui ka teiselt poolt maakera. Nüüd on samamoodi võimalik ka kinnistute müük. Uuri lähemalt timber.ee metsaspetsialistidelt või helista meile numbril 666 5050 või kirjuta aadressil info@timber.ee või jäta meile enda andmed ja võtame sinuga ise ühendust.

AS Timber
Tel: 666 5050
www.timber.ee
info@timber.ee
Narva mnt 36, Tallinn 10120