Eluaegse pensioni saamiseks tuleb jätkuvalt sõlmida pensionileping elukindlustusseltsiga. Tähtajalist pensioni pakuvad nii elukindlustusseltsid kui pensionifondid. Tähtaja määramisel tuleb tähele panna, et maksusoodustused jõustuvad jaanuarist 2021. Eluaegne pension ja pikk tähtajaline pension on alates jaanuarist 2021 maksuvabad. Lühemate tähtajaliste pensionide puhul ja kogu summa korraga välja võtmisel tuleb tasuda tulumaksu 10 protsenti. Uuest aastast ei mõjuta teise samba pension enam ka inimese maksuvaba tulu suurust.

Kui teise sambaga liitunud inimene on juba pensionile läinud või teeb seda veel käesoleva aasta lõpus, kohalduvad talle uuest aastast automaatselt uued maksureeglid.

Teisest sambast varem pensionile

Kui seni saab inimene teisest sambast pensionile minna riikliku vanaduspensioni eas, siis alates 2021. aasta jaanuarist võib ta pensionile minna kuni viis aastat varem. 2021. aastal on riiklik vanaduspensioni iga 64 aastat, nii saab teisest sambast pensionile minna juba 59aastaselt. Sõltumata vanusest, tekib teisest sambast pensionile jäämise võimalus puuduva töövõimega isikutel ja teise samba väljamaksed neile muutuvad kõik maksuvabaks.

Kes ei taha enam teise sambasse raha koguda, kuid kes peagi jõuavad vanaduspensioni ikka, neil ei tasu enne vanaduspõlve jõudmist oma raha väljavõtmisega kiirustada.

Teise samba maksusoodustus

1. jaanuarist 2021 kohalduvad uued maksureeglid. Sõltuvalt pensioni saamise tingimustest muutub pension kas maksuvabaks või tuleb sellelt tasuda tulumaksu 10 protsenti.

Olemasoleva lühikese tähtajaga fondipensioni võib lõpetada ja alustada näiteks uut, juba pikema tähtajaga fondipensioni, mis on tulumaksuvaba. Fondipensioni lõpetamise järel on lubatud sõlmida ka tähtajalise või eluaegse pensioni leping kindlustusseltsiga, aga vajadusel ka kogu järelejäänud raha korraga välja võtta.

Jõustunud seadusemuudatused lubavad pensionile jäänud inimestel sõlmitud pensionilepingu erandkorras lõpetada. Kes soovib pensioni oma elu lõpuni edasi saada, ei pea midagi tegema. Kes soovib sambast lahkuda, siis pensionilepingu ülesütlemise avaldust saab oma kindlustusseltsile esitada 2021. aasta 1. jaanuarist kuni 31. märtsini. Pensioni maksmine jätkub siis veel augusti lõpuni, seejärel leping lõpeb ning selle tagastusväärtus makstakse välja septembris 2021.

Allikas: Kertu Fedotov, rahandusministeeriumi rahablogi