Kõige parem on olukord Soomes, kus nakatumiskordaja on umbes 55 ja Islandil – 76,8. On tähelepanuväärne, et tegu on ka Euroopa kõige väiksema rahvastikutihedusega riikide hulka kuuluvate maadega. Eesti ja Läti puhul võib samuti öelda, et me oleme ühed Euroopa kõige hõredama asustusega riikidest ning ka koroona nakatumiskordaja on meil praegu madalam kui enamikus Euroopa riikides. Kui vaadata aga juuresolevat Euroopa piirkondade asustustiheduse kaarti, võib igaüks näha, et need paigad, kus rohkem inimesi koos, on ka koroonast kõnelevates sõnumites olnud esiplaanil.