Kõrged saagid ei tule enam ainult viljelusvõistlejate, vaid paljude teistegi Eesti farmerite põldudelt, sest need uuendused, mille võistlejad kasutusele on võtnud, jõuavad aasta-paari pärast ka vähem hasartsete põllumeesteni.

Kui viljelusvõistlusel saadi talinisusaagiks kaheksa tonni hektarilt juba aastal 2007, siis nüüd on 6–7 tonni Eesti keskmine nisusaak ning rekordid ulatuvad 10–11 tonnini.

Kui 16 aastat tagasi, mil viljelusvõistlus algas, kasvatati enam suvivilju, siis praeguseks on ülekaalus taliviljad. Viimase viie aastaga on meie põldudel end sisse seadnud uus kultuur, talioder.

Enamiku neist ja paljud teised praegu tavaagrotehnika osaks saanud uuendustest võtsid esimestena kasutusele võistuviljelejad.