COVID-19 vaktsiin jõuab kasutusse kahtlemata kordades kiiremini kui ükskõik milline vaktsiin varasemalt. See ei tähenda, et olulisi etappe oleks vahele jäetud ja see poleks ohutu. Vaktsiinide kvaliteedis ja ohutuses ei tehta ühtegi järeleandmist. ELis on ranged nõuded nii vaktsiinide väljatöötamise kui nende kasutamise protsesside osas ja neid järgitakse. Kõike on lihtsalt tehtud kordades kiiremini kui tavaliselt:

• Ettevõtetele on lühendatud erinevate uuringuetappide vahele jäävat aega ja sellega kaasnevat bürokraatiat;

• ELi ja teiste riikide vaktsiini ette ostmine võimaldab ettevõtetel toota kohe rohkem koguseid, tavaliselt alustatakse väikesest tootmisvõimsusest;

• Euroopa Ravimiamet hakkas vaktsiini kvaliteeti kontrollima juba selle väljatöötamise protsessi ajal, mitte pärast, nagu reeglina tavaks;


• Heakskiitmisega seotud bürokraatiat on lühendatud. Näiteks Euroopa Komisjon, kes peab pärast Euroopa Ravimiameti loa andmist lõpliku heakskiidu andma, plaanib seda teha tavapärase 67 päeva asemel 3 päevaga.

Miks britid vaktsiini varem kasutama hakkavad?

Britid on kuni selle aasta lõpuni EL siseturul ja neile kehtivad samad reeglid mis teistele riikidele.

• Varasem kasutamine tuleb sellest, et nad otsustasid kasutada nn hädaolukorras vaktsiini kasutamise erandit, mis on iseenesest lubatud kõikidele EL riikidele.

• Hädaolukorras vaktsiini kasutamise erand tähendab, et vaktsiini turule lubamiseks vajalik järelvalve pole tehtud, vaktsiini ei saa jätkuvalt turul müüa ja seda saab kasutada vaid avalik sektor.

Vaktsiinide kvaliteedis ja ohutuses ei tehta ühtegi järeleandmist.

• Vaktsiini välja töötanud ja tootvad ettevõtted on vabastatud vastutusest ja kahjunõuetest, see kandub hädaolukorras kasutamisel valitsusele.

• Teised EL riigid on koos otsustanud kasutada tingimuslikku turule lubamise menetlust, mis tagab, et kvaliteedijärelvalve on täies mahus tehtud ja vastutus ohutuse eest on vaktsiini tootvatel ettevõtetel.

• Tingimuslik turule lubamine seab ettevõtetele ka palju kohustusi vaktsiini kõrvalmõjude registreerimiseks ja analüüsiks, sh pikaajaliselt. See on eeltingimus täielikuks turule lubamiseks.

Kas Eesti saab vaktsiinile juurdepääsu samaaegselt teiste EL riikidega?

• Jah. Euroopa Komisjoni ühishanke raames eelostetud vaktsiinid jagatakse riikide vahel proportsionaalselt ja jõuavad kõikidesse riikidesse sama hinnaga ja samaaegselt.

• Kuidas ja kui kiiresti doose täpselt kasutatakse, on juba iga riigi vastutada.

Vaktsiini turuletulemisega näeme me COVID-19 kriisi lõpu algust. Ühiskondliku immuunsuse tekkeks on vaja 60-70% kaetust vaktsiiniga. Kõik vaktsineerima kohe, kui see võimalik on!

Tekst ilmus algselt Keit Kasemetsa leheküljel Facebookis. Maalehes avaldatud autori loal.