2020. aastal esitati ligi 756 000 tuludeklaratsiooni, neist 96% elektrooniliselt.

“Palun aitame eakamaid sugulasi elektroonilisi deklaratsioone esitada, et nad ei peaks ootama [büroode juures] õues järjekorras, mis võivad olla kohati tundide pikkused,” ütles MTA briifingul ameti füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Grete Urbel.

Kes ikkagi soovib minna maksuameti büroosse kohale, siis ameti soovitus on, et ärge tulge enne märtsikuud. Koroonaviiruse tõkestamiseks tuleb kanda maski ning oodata tuleb samal põhjusel õues.

Palun aitame eakamaid sugulasi elektroonilisi deklaratsioone esitada,

Grete Urbel

Nagu tavaliselt, on tuludeklaratsioonid eeltäidetud maksuametile teadaolevate andmete põhjal, aga need andmed tuleb igaühel üle kontrollida ja vajadusel neid parandada. Uuendusena on deklaratsioonis eeltäidetud ka kinnisvaratehingud ja metsatehingud.

Teist aastat järjest saab soovi korral oma enammakstud tulumaksu või osa sellest suunata annetuseks. Enammakstud tulumaksu tagastati mullu 189 miljonit eurot ja juurde tuli tasuda 58 miljonit eurot.

Peamised muudatused deklaratsiooni esitamisel

Deklaratsioonis on eeltäidetud andmed kinnisvara müügi kohta juhul, kui see MTA hinnangul võib kaasa tuua maksukohustuse. Samuti on metsateatiste põhjal eeltäidetud metsatehingute info.
Lapsevanema tuludeklaratsioonis arvesse võetavat lapse maksuvaba tulu vähendatakse lapse aastatulu võrra. Lapse aastatulu hulka arvatakse ka äriühingult saadud dividendid ja muud väljamaksed. Lapse aastatulu hulka ei loeta lapse saadud toitjakaotuspensioni ja rahvapensioni toitja kaotuse korral. Alaealise eest esitab vajadusel tuludeklaratsiooni tema vanem või eestkostja.
Eriolukorra ajal Töötukassast saadud töötasu toetus on deklaratsioonil eeltäidetud ja võib mõjutada maksuvaba tulu suurust.
Metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamise tulust võib maha arvata kuni 5000 eurot.
Välisriigist tulu saamisel võetakse Eesti tulust mahaarvamisi arvesse sõltumata välisriigis saadud tulu osakaalust.
Alates 1. 07. 2020 on laevapere liikme tasu maksustatav teatud tingimustel tulumaksuga 0%, selle arvel mahaarvamisi teha ei saa.

Allikas: Maksu- ja tolliamet

Olulised kuupäevad

15. veebruar - algab tuludeklaratsiooni esitamine e-MTAs; maksuameti teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil

26. veebruar - algab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud inimestele

19. märts - algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud inimestele

30. aprill - tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev

1. oktoober - juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev