Terviseameti pressiesindaja Imre Kaasi sõnul on testimiskeskused ja Tallinna lennujaam välja selgitanud ajad, mil saabub samaaegselt mitu lendu. "Probleemsed on nii tänane päev kui ka 6. märts. Nendeks päevadeks otsustati lennujaama saata lisajõudu," selgitas Kaas.

Reisilt tulijaid siiski kuidagi eriliselt ei kohelda, endiselt on tegemist vabatahtliku testimisega, kus saabujaid teenindatakse elavas järjekorras ja numbrite alusel.

Varasemalt on olnud juhtumeid, kus mitu samal ajal saabuvat lendu on ummistanud lennujaama testimiskeskused. Testimiskeskuste lisajõudude ajal sellist olukorda ehk ei teki.

Saabuja meelespea
Testi andmise järel saavad reisijad teekonda jätkata, kuid kuni tulemuse teadasaamiseni peab inimene järgima liikumisvabaduse piirangut. Vastavalt testitulemusele saavad inimesed kas SMS-i (negatiivne tulemus) või telefonikõne (positiivne tulemus). Testitulemus saabub 24 tunni pärast ning on leitav ka terviseinfosüsteemist digilugu.ee. Eesti kodanikele on testimine endiselt tasuta, välismaalastele maksab testimine 60 eurot.


Kui riiki saabumisel või 72 h enne Eestisse saabumist on tehtud esimene PCR koroonatest ning selle tulemus on negatiivne, tuleb 6 esimest päeva olla piiratud eneseisolatsioonis ehk käia tohib küll tööl, et täita edasilükkamatuid ja vältimatult vajalikke töökohustusi tööandja otsusel ja elukoha lähedal poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Ka tööl viibides tuleks teistega distantsi hoida, kanda vajadusel maski jne.
Mitte varem kui 6 päeva pärast esimese testi tegemist tuleb teha teine PCR test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang, mis kehtib kõigile neile riskiriikidest tulijatele, kes kahte testi ei tee.


Teise testi tegemine on eestlastele tasuta, kui Eestisse saabumisel oli naasmise lähte- või transiitriik, mis kuulub riskiriikide hulka. Testimise kõnekeskus võtab ise aja pakkumiseks ühendust. Väliskodanik, kes andis esimese proovi vahetult enne Eestisse saabumist välisriigis või Eesti piiril tasulisena, peab teise testi tegemiseks ise broneerima aja tasulise koroonatesti tegija juures.