Töötukassa kompenseerib tööandjale kuni 60 protsenti töölepinguga töötaja varasemast keskmisest palgast, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot brutosummana. Töötaja keskmise töötasu arvutamisel võtab töötukassa aluseks töötaja töötasu perioodi oktoober kuni detsember 2020.

Tööandja on kohustatud maksma töötajale, kes saab töötasu jätkutoetust, omaosalusena brutotöötasu vähemalt 200 eurot, tööandja võib maksta töötasu ka suuremas summas. Toetus kantakse tööandja pangakontole ja on ette nähtud töötajatele palga maksmiseks. Ettevõte ei tohi toetust saanud töötajaid 31. maini koondada. Töötasu jätkutoetust saab taotleda märtsikuu eest.

Toetust saavad ka füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle ettevõtlustulu oli 2020. aastal 50 protsenti väiksem kui 2019. aastal. FIE toetuse suurus on 584 eurot. Füüsilisest isikust ettevõtja saab töötukassast taotleda jätkutoetust pärast seda, kui on esitanud 2020. aasta tuludeklaratsiooni.

Milliseid tegevusalasid toetatakse, saab vaadata töötukassa veebilehelt. Toetatavad tegevusalad on määratletud läbi ettevõtete põhitegevusalade ehk EMTAKi koodide, neid tegevusalasid on ligi sada, alates majutusest, toitlustusest, spordi, huvihariduse ja kirikute tegevuseni välja. Jätkutoetuse taotlusi saab esitada alates 1. aprillist kuni 3. maini ainult e-töötukassas.