Suveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kuna siseturu ühtse toimimise huvides kehtib kogu liidus ühine kuupäev ja kellaaeg suveaja alguse kohta.

Miks kella keerama hakati?

Suveaja kasutamist on teadlased põhjendanud eelkõige elektrienergia kokkuhoiuga, mille annab päevavalguse otstarbekam kasu­tamine.