Eilse seisuga on Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel püütud 45,8 tonni lutsu, mis moodustab 91,5% lutsu aastasest püügikvoodist.

Kalapüügiseaduse kohaselt peatab maaeluminister veealal kutselise kalapüügi, kui selle veeala kohta kehtestatud aastane lubatud saak on ammendunud vähemalt 90 protsendi ulatuses.

Püügipiirangu kehtestamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2020. a määrus nr 89 „Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks”, mille kohaselt on aasta lubatud lutsusaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 50 tonni.