„Väga rabe tunne on siin Lüganusel,” kostab säravpunases jopes säravsilmne Merike Soome ja hakkab riburada tooma näiteid, kuidas uues, suures vallas külaelu hävitamine käib. „Võitleme siin nii kooli püsimajäämise eest kui karjääri vastu, aga näib, et tulutult.”

Toob näite ka pangaautomaadi kadumisest Püssis, mistõttu pidavat nüüd senini seal masina kaudu makseid sooritanud pensionärid sõitma Kiviõlli ja seal oma raha liigutamise eest veel Eesti Postile peale maksma.