Kas maal ja linnas elavad keskeltläbi veidi isemoodi inimesed? Kas iseloomuga kokku sobiv elukohavalik võib eluga rahulolu suurendada? Eestis algav suur geenidoonorite isiksuseuuring püüab muu hulgas ka neile küsimustele senisest põhjalikumaid vastuseid anda.
Paljud meist on ilmselt nõus arvamusega, et eri paigus elavad inimesed võivad üksteisest erineda ka oma loomuomaduste poolest. Näiteks võime arvata, et maal elavad inimesed on pigem rahulikumad kui linnarahvas.
Paljudel taolistel stereotüüpidel on tõetera sees. Näiteks peetakse vanemaid inimesi pigem kohusetundlikumaks, vaoshoitumaks ja koostöövalmimaks kui noori ning teadusuuringud üldiselt kinnitavad seda.
Aga paljud stereotüübid ei pea üldse paika.