„Tänavuse registripõhise loendusega saavad automaatselt loendatud kõik inimesed. Isegi siis, kui inimene ise midagi ei tee. Ootame väga siiski kõiki kaasa lööma, sest iga vastus läheb arvesse ja nii saame täpsemad tulemused. Kohustuslik on küsitlusel osalemine ligi 61 000 juhuvalimisse sattunud inimesele,“ lausus rahvaloenduse projektijuht. „Küsimustikule saavad vastata kõik, kelle püsielukoht on Eestis ning selle kohta tuleb vastav meeldetuletus e-posti aadressile. Need, kelle jaoks vastamine on kohustuslik, saavad paberkirjal kutse ka tavapostkasti.“

Rahvaloenduse täpsustatud ajakava kohaselt saab e-küsimustikku täita vahemikus 28. detsember 2021 kuni 22. jaanuar 2022. Seejärel, 1.–28. veebruarini 2022 kogutakse rahvaloenduse küsitlejate abiga andmeid veel kohustuslikku juhuvalimisse sattunud inimestelt, kes mingil põhjusel ei saanud või ei jõudnud e-küsimustikku täita. Rahvaloenduse tulemusi hakatakse järk-järgult avaldama alates juunist 2022 kuni aasta lõpuni.

E-küsimustikku saab täita rahvaloendus.ee kodulehel tuvastades ennast ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Ankeedi täitmine võtab aega umbes viis minutit inimese kohta.

Ankeet hõlmab vaid küsimusi, mille kohta teadlased, ametnikud ja organisatsioonid infot vajavad, kuid registritest täna veel vastuseid ei leia. Küsimused puudutavad näiteks võõrkeelte ja murrakute oskust, usulist kuuluvust ja terviseseisundist põhjustatud elulisi piiranguid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid