HEIKI MAIBERG

JUHTUNUD LUGU

Seda, et suur aferist Ostap Bender on Ilja Ilfi ja Jevgeni Petrovi romaanide “12 tooli” ja “Kuldvasikas” peategelane, teavad paljud. Kust aga Ilf ja Petrov Benderi prototüübi jaoks idee said, on vähem teada. Lugu oli järgmine: 13. septembril 1917 Odessas toimunud põllumajandusnäitusel oli eksponaadina välja pandud sulgedeta kana. Kohaliku teadusliku ühingu esindaja, hallipäine professor Bagirov rääkis kohalolijatele revolutsioonist linnukasvatuses ja tutvustas neile oma firmat Ideaalne Kana. Viimane sõlmis hulga lepinguid suurte linnuvabrikutega. Siis aga professor ja firma kadusid. Politseinikud leidsid vaid ühe professorist maha jäänud kana väikese vineerist tahvliga, kuhu oli kirjutatud: “Meie, Odessa linnukasvatajad, aretasid veel ühe kana, seekord ilma pea ja kontideta.”

Hallipäine professor oli tegelikult Osseetiast pärit 17aastane Osip Shor. Pärast seda afääri tegi ta kohalikule rabile Bernsteinile ettepaneku hakata müüma paradiisi pileteid. Sünagoogi seinal rippus koguni paradiisi kaart koos hindadega. Paradiisi soovijate raha eest remontis rabi sünagoogi ja oma maja ning Shor sai rahast samuti oma osa.

Kikilips teeb mehe tšikiks! Lapsus linguae, HEIKI RAUDLA

Eriline oli ka Osipi kümnekuune reis Peterburist Odessasse ilma ühegi kopikata taskus. Et reisi ajal raha teenida, esitles ta end male suurmeistrina, kunstnikuna ja tuletõrjujana. Et aga kõigest sellest äraelamiseks ei piisanud, abiellus ta priske puhvetipidajaga.

Hiljem töötas ta veel Odessa kriminaaljälituses uurijana ja temast sai juhtiv tegelane võitluses banditismiga. Seejärel sõitis Osip Moskvasse ja jutustas seal oma elust kirjanik Valentin Katajevile. Too tegi vähetuntud ajakirjanikele Ilfile ja Petrovile ettepaneku kirjutada Osip Shorist raamat. Nii sündiski Ostap Bender.

HEIKI RAUDLA huumorikogust

Karikatuur
TARMO VAARMETS

SAJANDITAGUNE NALI

Grammatikatunnis püüab koolmeister lastele ära seletada, mis vahe on sisseütleval ja seesütleval käändel. “Ütle mulle, Juku, kus on nina, kas näosse või näos?”

Jukul on kohe vastus valmis: “Näosse.” Koolmeister: “Ei, see on vale vastus! Kui sa metsa lähed ja puuoks sulle vastu silmi lööb, kuhu ta sulle siis lööb, kas näosse või näos?”

“Näosse oli vale,” mõtleb Juku ja ütleb siis: “Näos.”

Koolmeister: “Ei, see on jälle vale! Noh, kus on sinu nina, Juku?”

Juku pea on nende küsimuste ja vastuste peale segane ja ta vaikib.

“Noh, lapsed, kes teab, kus nina on?” küsib koolmeister. Sügav vaikus. Viimaks tõstab Mikk käe üles ja hüüab: “Mina tean, kus nina on!”

Koolmeister: “Ja kus siis, mu poeg?”

“Pealpool suud!” vastab Mikk kindlalt.

SIRJE A. REI kogust


.
ERKI EVESTUS

Pealkirja loosungi autor Andres Ülviste