.

Hiiu Leht uuris kohalikelt ettevõtetelt, omavalitsuselt ja riigiasutustelt, mis juhtuks, kui ebasoodsate ilmastiku- või muude olude tõttu peaks kas kogu riik või saar teadmata ajaks elektrita jääma.

ASi Kärdla Veevärk juhataja Toomas Kattel rääkis, et elektrikatkestuse korral on Kärdla veehaarde tarbijaid võimalik joogiveega varustada mõne tunni, äärmisel juhul päeva jooksul.

Kanalisatsiooniga on nii, et kui pool päeva elektrit ei ole, on torustik ja ülepumplad täis ning reovesi hakkab välja voolama sinna, kus madalam, kas keldritesse või kraavidesse.

Hiiumaa haiglal on generaator, mida elektrikatkestuse korral kasutada saab. Haigla peaarst Gennadi Aavik ütles, et oma varudega suudaksid nad elektrit ja sooja toota umbes ühe nädala.

Olerexi tanklate turundusjuht Antti Moppel ütles, et ettevõtte tanklad, sh kütusetankurid, töötavad elektri jõul ja seetõttu elektrikatkestuse puhul tanklate töö seiskuks.