XXXIII Seto Kuningriik Värskas Foto: Silja Slepnjov

Ametile esitati tänavu kolm kandidaati. Leima, kes pidas ülemsootska ametit esimest korda 2012. aastal, valiti setode esindajaks 528 häälega.

Leima esindab kogu järgneva aasta Setomaad ja setosid. Iidse uskumuse kohaselt on ülemsootska setode jumala Peko asemik Maa peal.

Lisaks valis rahvas ning asjatundjate žürii välja erinevad kuninga meistrid võistlusaladel nagu sõnoline, pillimees, piruka-, leiva-, sõirategijad; veini-, hansa-, õluvalmistajad; vägimees, näpu- ja puutööline, karguse-ja kasatskikargaja ning kuningriigi fotograaf.

Kuningriigipäev lõppes paukude saatel seto sõjaväeparaadiga ning kirmaskiga, kus lauldi, tantsiti ja peeti pidu.