Foto: ROBYN BECK, AFP

Osavõtjad kandsid plakateid nõudega eelkõige hiidfirma Monsanto korrale kutsuda. Monsanto toodab viljaseemet, mida on kahjurite ja haiguste vastu geneetiliselt töödeldud. Suurem osa maisi-, soja- ja puuvillaistandusi Ühendriikides kasutabki nüüd geneetiliselt moondatud seemneid, mis aga võivad ohustada inimeste tervist ja elukeskkonda.

Geneetiliselt muundatud organism (GMO) on selline organism, kelle pärilikkusetegureid on muudetud viisil, mis looduslikul teel ei ole võimalik. GM taimede loomise esialgne eesmärk oli täiustada taimekaitset.

Praegu turul olevad GM põllukultuurid on eeskätt muudetud vastupidavamaks putukate või viiruste poolt põhjustatavatele taimehaigustele või on suurendatud nende herbitsiidikindlust.

GM toiduaineid töötatakse välja ja turustatakse eelkõige sellepärast, et neil on kas tootja või tarbija jaoks mõned märgatavad eelised. Enamasti on selleks kas toote madalam hind või suurem kasutegur (vastupidavus või toiteväärtus) või mõlemad korraga. (Info: keskkonnaministeeriumi koduleht)