Kairi Ots, Krista Green ja Kerttu Rebane alustasid sel teisipäeval Tartu rahvaülikoolis õmbluskursusel käimisega. Foto: Raivo Tasso

Milliseid erialasid rahvaülikoolis omandada saab?

Erialasid õpetatakse rahvaülikoolides vähe – on lapsehoidja, floristi ja andragoogi koolitusi, mis ehk sagedamini kui muud on otseselt seotud eriala omandamisega. Põhiliselt korraldatakse enesearengule ning tööturul toimetulekuks vajalikke koolitusi ja kursusi.

Tartu rahvaülikoolis on väga lai valik loovuskoolitusi (tarbekunst, kujutav kunst, lilleseade jne). Eriti populaarsed on keraamikakursused, kus inimesed oma hingerahu jälle tagasi saavad. Keeleõpe on populaarne igas rahvaülikoolis, samuti arvuti- ja ettevõtlusalased koolitused.

Täiesti uus sihtgrupp on meil kas põhiharidusega või põhihariduseta noored inimesed. Rahvaülikooli kursus pakub võimalust, et õppija saaks tagasi julguse ja tahtmise oma haridusteed jätkata.

Kus on kõige elujõulisemad rahvaülikoolid?

Suurim rahvaülikool Eestis on Tartus, aga ka väiksemates piirkondades tehakse väga tublit tööd. Möödunud sügisel ühe seminari raames selgus, et nii Tartus kui Haapsalus õpib 10% Eesti elanikest.

Koolid vajavad etteotsa inimest, kes oskab olla nii juht kui innustaja – et nii õppija kui ka õpetaja oleks valmis ikka ja jälle oma õhtuid kinni panema. Oluline on ka tasuliste kursuste pakkumise võimekus ja projektidega toimetulek, sest ilma nendeta ei toimu täiskasvanuhariduses mitte midagi. Õppijad tulevad meie juurde tõesti siis, kui õpitav neile korda läheb, praktilist kasu ja hingerahu annab.

Üldjuhul on kõige enam nõutavad praktilisemat laadi koolitused: keeleõpe, mille kasu ja enda arengut saab inimene ise hinnata ja millele tänapäeval ka piisavalt rakendust leiab. Väga populaarsed on fotograafiakursused ja enesearengut toetavad loengud ning loomulikult arvutikoolitus.

Õppetöö käib nii päevasel kui õhtusel ajal ja võimaluse korral ka suviti. Näiteks Tartu rahvaülikooli suvelaagrid on ülipopulaar­sed, samuti Haapsalu rahvaülikooli iga-aastane eesti keele ja kultuuri õpetamise nädal rootsikeelsetele inimestele.

Eesti vanimal, 1959. aastast tegutseval Tallinna rahvaülikoolil on välja kujunenud väga tugevad traditsioonid. Tallinna koolis õpib aastas 2000 inimest ja töötab 100 õpetajat ning nende väga populaarsed kursused on joonistamine, maalimine ja kalligraafia.

Kui palju on Eestis täiskasvanute koolitamisega tegelevaid organisatsioone?

Koolituse pakkujaid on 1400, vaid 400-l on koolitusluba (haridus- ja teadusministeeriumi 2009. aasta suvel tehtud uuring). Teadupärast võib kuni 120tunnist või kuni kuus kuud kestvat koolitust pakkuda ilma koolitusloata. Pakkujate seas on nii seltse, ühinguid, äriühinguid kui ka FIEsid. Rahvaülikoolidel on täiskasvanute koolitus põhitegevuseks.

Kas rahvaülikoolid on kõikides maakondades?

Hetkel on haaratud kaheksa maakonda, igas üks kool. Kõik nad ei kanna rahvaülikooli nime, kuid nende tegevuspõhimõtted vastavad rahvaülikoolide liidu omadele.

Meie eesmärk on, et igas maakonnas oleks vähemalt üks kool, kes kuulub liitu, moodustades üle-eestilise võrgustiku. Meie liit ei saa küll materiaalset abi pakkuda, kuid saame motiveerida mõtlema üheskoos kaugemale kui üks aasta ette. Arvame, et sarnaste põhimõtetega koolide koondumine loob lisaväärtust, millest eelkõige võidab õppija.

Kuidas tekkis rahvaülikoolide liit?

Täiskasvanute koolituse ja enamasti vabaharidusliku koolituse pakkujatel on kaks suuremat katusorganisatsiooni (Eesti Vabaharidusliit ja ETKA Andras), kes tegutsevad 1990ndate algusest.

Iga katuse tekkimisel on oma eesmärk ja sisemine vajadus. Eesti Rahvaülikoolide Liit loodi kahe rahvaülikooli – 4000 õppija ja 150 õpetajaga Tartu ning 990 õppija ja 30 õpetajaga Haapsalu – eestvedamisel. Koolid on küll eri suurusega, kuid sarnaste sihtidega.

Liidu liikmete eesmärk on pakkuda üksteisele nii palju tuge ja toetust, et rahvaülikool mitte ainult et jääks püsima, vaid saavutaks ühiskonnas arvestatava positsiooni.

Eesti Rahvaülikoolide Liit kuulub omakorda Eesti Vabaharidusliitu.Rahvaülikoolide liit

Liikmed

SA Tuuru, www.tuuru.edu.ee

Haapsalu rahvaülikool, www.hru.ee

Tartu rahvaülikool, www.rahvaylikool.ee

Tallinna rahvaülikool, www.kultuur.ee

Pärnu rahvaülikool, www.noorusemaja.ee

Paide täiskasvanute keskkool-rahvaülikool, www.paidetk.ee

Saaremaa õppekeskus, www.sok.ee

Ontika koolituskeskus, www.ontikakoolitus.ee