Euroopa ravikindlustuskaardiga reisid muretumalt – kaardi ettenäitamisel saab kohalikega võrdsetel tingimustel vajalikku arstiabi terves Euroopa Liidus ning Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis. Foto: Shutterstock

Euroopa ravikindlustuskaart kehtib ainult juhul, kui inimesel on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus. Kaardi ettenäitamisel saab kohalikega võrdsetel tingimustel vajalikku arstiabi Euroopa Liidus ning Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis.

Vajalik arstiabi tähendab neis riikides viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus. Lisaks on veel üksikud teenused, mida loetakse vajalikuks arstiabiks. Need on hapnik- ja dialüüsravi ning keemia-ravi. Nende raviliikide puhul tuleb enne teise riiki minekut mõne sealse haiglaga kokku leppida, et seal saaks vajalikku ravi patsiendile sobival ajal.

Miks on reisides vaja ka erakindlustust? Eeskätt sellepärast, et vajalik arstiabi ei ole tasuta. Inimesel tuleb maksta visiiditasu ja voodipäevatasu asukohamaa hindade järgi. Haigekassa ei maksa neid tasusid ega riikidevahelist sõidukulu.

Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saab arstiabi sealse riigi ravikindlustusega seotud raviasutustes, mitte erakliinikutes. Kaart ei kata erahaiglas tekkinud kulutusi. Need kulud võivad aga ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Seetõttu soovitame enne reisile minekut alati vormistada ka erakindlustuse. Sõltuvalt kindlustusleppest katab erakindlustus üldjuhul ka need kulud, mida haigekassa ei kata.