Kust jookseb piir? Ester Vaitmaa

Vastab Maa-ameti katastri registriosakonna nõunik Alo Kotka:

"Maareformi alguses toimus kiire katastriüksuste moodustamine ning maaregistrisse kandmine. Maa-ametil puudus tehniline baas ning registrit ja katastrikaarti peeti alguses paberil. Alles aastal 1998, mil ligemale pool maareformist oli läbi viidud, hakati katastriüksuste piire talletama digitaalselt ning varasemalt registreerituid digitaliseerima. Alates 2001. aastast on kõikide katastriüksuste piirid kantud digitaalsesse andmebaasi. Paberkaartidelt piiride ületoomise järgselt on katastripidaja pidevalt neid andmeid kontrollinud ning vajadusel parandanud, sest eelnevalt kasutusel olnud nõukogudeaegsed alusplaanid olid kohati väga ebatäpsed.

Avalehele
22 Kommentaari