Mihkel Haud ja ulukikahjustused tema metsas Raplamaal Foto: Sven Arbet

Seetõttu otsustas sihtasutuse Erametsakeskus nõukogu suurendada metsa uuendamise käesoleva aasta esimese taotlusvooru eelarvet 150 000 euro võrra.

2015. aasta esimese vooru toetusetaotluste summa oli üle 1,3 miljoni euro. Uuendustööde toetust taotlesid erametsaomanikud 4,45 miljoni taime istutamiseks, töid tehti ühtekokku enam kui 5800 hektaril.

Esialgne toetusteks eraldatud summa oli 600 000 eurot ja see suurenes nüüd 750 000 euroni.

“Võrreldes eelmise aasta esimese vooruga, on toetust saavate metsaomanike arv kasvanud 20%,” ütles Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun. “Eriti hea meel on, et just väikemetsaomanikud on hakanud metsa uuendamisega rohkem tegelema.”

Jaanus Aun lisas, et toetuse eelarve suurendamine ei kata siiski kõigi toetust küsinud metsaomanike vajadusi, kuid süsteem toimib selliselt, et ennekõike vähendatakse rahaliselt suuremate taotluste finantseerimist ning väikemetsaomanikud saavad enda toetuse täismahus kätte.

Metsaseaduse järgi peab omanik rakendama metsa uuendamise võtteid vähemalt 0,5 hektari suuruse pindalaga hukkunud metsaosades või raiesmikel kahe aasta jooksul hukkumisest või raiest arvates, mets peab olema uuenenud viie aasta jooksul hukkumisest või raiest arvates.

Metsa uuendamise kulud on kuusetaimede istutamise puhul 1000–1200 euro vahemikus hektari kohta, männi puhul 1200–1400 eurot/ha. Kuusetaimi tuleks arvestada hektarile umbes 2000, männitaimi 3000.

Sel aastal saab metsa uuendamise toetuse avaldusi Era-metsakeskusele esitada kuni 1. detsembrini, täpsemat infot leiate www.eramets.ee.

Metsa uuendamise toetuse taotluse esitamine on hõlpsaim elektroonilises keskkonnas https://epria.pria.ee/epria/. Toetusetaotlusi aitavad täita ka metsaühistud üle Eesti. Oma ühistu kaudu saab omanik hankida taimed ja lisaks ka nõu ning praktilist abi uuendamistööde korraldamisel.