Vastavalt ehitusseadustikule (EhS) § 3 on puurkaevu puhul tegu rajatisega, mille kohta rakendatakse ehitsusseadustikust tulenevaid nõudeid. EhSi § 123 sätteid kohaldatakse puurkaevu ja -augu ning salvkaevu projekteerimisele, rajamisele, kasutuselevõtmisele, konserveerimisele ja lammutamisele.

Puurauk on põhjavee seire puurauk ja puurkaevu või -augu ümberehitamine on puurkaevu või -augu ümbertegemine, puurkaevule või -augule osade lisamine või asendamine puurkaevu või -augu seisukorra parandamiseks, rikke kõrvaldamiseks või kasutusaja pikendamiseks (EhSi § 123 lg 3).

Avalehele
3 Kommentaari
Loe veel: