Foto: Siim Lõvi

Teadlastest ja erialaekspertidest koosnev Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) teadusnõukogu on määranud kokku kümme teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks avatud taotlusvoorus ideid oodatakse.

RMK looduskaitse valdkonna peaspetsialisti Kristjan Tõnissoni sõnul lisandus sellesse varasemasse valikusse tänavu kolm uut teemat – majandustegevuse mõju piirnevale kaitsealusele metsale, kuusikute säästev majandamine eri kasvukohtades ning säästva metsanduse efektiivne kommunikatsioon.

“Ootame kandideerima eelkõige multidistsiplinaarseid projekte, mis suudavad integreerida säästva metsanduse erinevaid tahke ning kus löövad kaasa ülikoolide teadlased,” kirjeldab Tõnisson RMK teadusnõukogu ootusi.

Ülejäänud seitse prioriteetset teemat, mille uurimist RMK teadusnõukogu eelkõige vajalikuks peab, on järgmised: energiapuidu efektiivsem kasutamine, metsade häiringurežiim, lehtpuupuistute majandamine, valik- ja kujundusraiete võimalused Eestis, metsakasvatuslike tegevuste efektiivsuse hindamine, puistu pikaajalised kasvutrendid ning viirushaiguste mõju Eesti metsadele.

Jaanuaris kutsus RMK kõiki asjast huvitatud osapooli kaasa mõtlema, millised säästva metsandusega seotud teemad Eestis eelkõige uurimist vajaksid. Kokku saadeti teadusnõukogule seitse korrektselt vormistatud ettepanekut, neist kolm jõudsid ka kümne prioriteetse teema sekka.

Kandideerimiseks vajalikud taotlusvormid leiab RMK koduleheküljelt www.rmk.ee/teadus.

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Nüüdseks on rahastatud 14 rakendusuuringut kogusummas ligi kaks miljonit eurot.