Minul on kinnistul mitmeid abihooneid, mis on ehitatud erinevatel aegadel. Kõik hooned ei ole registrisse kantud, kuna see registrisse kandmine vist ei olnud väga nõutud. Nüüd on hakatud nõudma nende hoonete registrisse kandmist. Räägitakse ebaseaduslikest ehitustest. Millised on ebaseaduslikud ehitised? Kuidas peaks hooneid registrisse kandma ja mis see võiks maksta?


Maalehe lugeja

Kui hooned on ehitatud õiguspäraselt ja omanikul on olemas sellekohased dokumendid, kuid registris siiski andmed puuduvad, siis kantakse ehitised asjakohaste dokumentide alusel registrisse. 

Õigusliku alusega, kuid ehitisregistris puuduvate hoonete andmed kannab kohaliku omavalitsuse registripidaja ehitisregistrisse tasuta.

Avalehele
23 Kommentaari
Loe veel: