Esimesed Tartu Ülikooli metsaosakonna üliõpilased geodeesia õppepraktikal 1921. aasta suvel Järvselja õppemetskonnas. Erakogu

Juubeliürituste korraldustoimkonna esimees Ivar Sibul ütles, et emakeelse metsandushariduse ja -teaduse ametlikuks sünnihetkeks peetakse Tartu Ülikoolis metsaosakonna asutamist 15. augustil 1920. aastal, kui Andres Mathiesen alustas tööd vastloodud metsakorralduse õppetooli juhatajana. Sama aasta sügisel kinnitati esimene metsanduse õppekava ja võeti vastu esimesed metsandustudengid.
Ülikoolide rahvusvahelises pingereas kuulub maaülikool metsateaduste ja -õppe alal maailma saja parima ülikooli hulka.

Avalehele
0 Kommentaari
Loe veel: