Foto: Raivo Tasso

Euroopa Komisjoni andmetel on 30 protsenti kalavarudest väljaspool turvalisi bioloogilisi piirmääri, st nad ei ole võimelised end täiendama. Näiteks 93 protsenti Põhjamere tursast püütakse juba enne, kui see jõuab paljuneda.

Uus ühine kalanduspoliitika, mis reformib 2002. aastal tehtud muudatusi, puudutab 40 000 kalandustöötajat ELis.

Kalamehi esindavad tootjaorganisatsioonid olid peamiselt mures kolmandate riikide ebaausa konkurentsi pärast.

Robert Stevensoni (Šotimaa Kalameeste Organisatsioon) hinnangul on andestamatu, et maailma kõige reguleeritum kalalaevastik peab kinni pidama ELi miinimumhindadest, samas kui madalakvaliteediline toode jõuab ELi väga madalate hindadega.

Jacques Pichon organisatsioonist Pêcheurs Manche Atlantique ütles, et kala keskmine hind on alates 2005. aastast alanenud 18 protsenti. Euroopa kalalaevad ei suuda kulude osas konkureerida kolmandatest riikidest pärit tootjatega.

Tootjad soovivad kala pakendite paremat märgistamist, et saaks eristada kalafarmides toodetud kala kolmandatest riikidest. Samuti soovivad nad säilitada kõrvaldamishinna, miinimumhinna garantii ELilt, et kala, mida keegi miinimumhinna eest ei ole nõus ostma, võib turult kõrvaldada.

EP kalanduskomisjoni esimees Carmen Fraga Estévez, hispaania sotsiaaldemokraat, hoiatas liigse impordisõltuvuse eest, samuti ütles ta, et on risk kaotada Euroopa kalalaevad. "Impordist enam sõltudes ei saa keegi meile garanteerida varusid, samuti madalaid hindu."

Rootsi roheline Isabella Lövin väljendas oma skeptitsismi kõrvaldamishindade suhtes. Rootsis kõrvaldati aastatel 1995-1996 5000 tonni turska. "Euroopa kalamehed kalastavad prügimäe, mitte tarbijate jaoks."

Jacques Pichon vastas talle: "See on haiguse sümptom, mitte haigus ise."