Baltimaade põllumeeste esindajad nõudsid Brüsselis võrdseid toetusi. Foto: Kerli Ats


13.detsembril jõudsid Euroopa Komisjoni ettepanekud uue põllumajanduspoliitika kohta ülemkogu lauale. Need sisaldavad meie jaoks otsetoetuse väikest tõusu, aga sellegi poolest ei jõua need isegi Euroopa keskmiseni.

Eesti koos teiste nn uute liikmesriikidega on korduvalt selgitanud, et meil on investeerimisvajadus suurem ning kliima karmim kui Kesk- ja Lõuna-Euroopas, tegutseme aga kõik ühisel turul ning Baltimaade põllumehed ei peaks taluma ebaausat konkurentsi. Kahjuks on sellest vähe abi olnud.

Nii otsustasid kolme Balti riigi põllumeeste esindajad Euroopa Ülemkogu istungi avapäeval protestimiitinguga taas otsustajatele meelde tuletada, et Euroopa Liidus peaksid kõikidele riikidele valitsema võrdsed tingimused.

„Ei ole teise klassi Euroopat,“ oli kirjas Eesti taluliidu juhi Kerli Atsi plakatil. Koos temaga avaldasid Euroopa pealinnas meelt EPKK juhataja Roomet Sõrmus, Eesti põllumajandusorganisatsioonide esindaja Brüsselis Ene Kärner, lisaks mõned põllumehed ja kaasaelajad. Meelavaldajate juurest käisid läbi ka Baltimaade peaministrid, kes osalesid ülemkogul.

Tõele au andes oli nii Läti kui Leedu esindus suurem ja häälekam kui meie oma.