. Foto: Ago Ruus

Õppetöö toimub sessioonõppe vormis 4-5 päevaste tsüklitena ühel korral kuus ning sessioonide vahelisel ajal iseseisvalt ennast täiendades. Moodulite läbimisel on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist.

Õppetöö toimub Säreveres hobumajanduse õppekava kohaselt. Õppijad omandavad hobuste tervishoiu, hooldamise, söötmise, pidamise alased teadmised. Samuti tutvutakse majanduse ja ettevõtluse alustega. Eriala õpetajateks on oma ala tunnustaud spetsialistid.

Vastuvõtutingimuseks on omandatud keskharidus ning vähemalt kaheaastane töökogemus hobualal.

Kooli lõpueksam on ühildatud põllumajandustootja III kutsekvalifikatsioonieksamiga ning lõpetaja saab õppeasutuse riikliku lõputunnistuse kutsehariduse omandamise kohta.

Õppimine kutsehariduskeskuses on õppijale tasuta.