Foto: TERJE LEPP

„Kuna metsas leviv katk on koduseafarmidele jätkuvalt suureks ohuks, peame peatama taudi leviku metssigade populatsioonis. Selleks on ennekõike vaja vähendada oluliselt metssigade arvukust,“ ütles veterinaar- ja toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda. „Üks tõhusamaid meetodeid populatsiooni vähendamiseks on suguküpsete emiste küttimine.“

Euroopa Komisjon on täiendava meetmena seakatku leviku tõkestamiseks otsustanud kompenseerida emiste küttimist Baltimaades ja Poolas, kus katk levib. 2016. aastal hakatakse maksma ühe suguküpse emise küttimise eest kuni 100 eurot, millest 75% katab Euroopa Komisjon.

Kompensatsiooni saamiseks peab jahiselts sõlmima lepingu VTA-ga, kes sõlmib lepingu kõigi selleks soovi avaldanud jahiseltsidega.

Kompensatsiooni makstakse lepingupartneriteks olevatele jahindusorganisatsioonidele kord kuus vastavalt lepingutingimustele. Jahimeestele maksab kompensatsiooni välja kohalik jahiorganisatsioon.

Kompensatsiooni maksmise aluseks on maakondlikule veterinaarkeskusele esitatud isikut tõendav dokument, kütitud emise andmeid sisaldav jahiluba ning korralikult pakendatud kütitud emise suguorganid.