Jaan Sõrra Foto: Arno Mikkor

Tänavune aasta on kujunenud meie toidutoorme tootjatele ülimalt raskeks, selgitas Tartumaa Põllumeeste Liidu esimees Jaan Sõrra. 

Kuigi viljasaagid olid tänavu head, on hinnad viimase viie aasta madalaimad; võrdsed konkurentsitingimused ühisel turul on pärsitud, kuna riigieelarves ei nähtud ette ELi poolt lubatud kaasfinantseerimist toetuste ühtlustamiseks; piima- ja lihahind ei kata enam tootmiskulusid; ähvardab piimakvoodi ületamise tasu; aafrika sigade katk on jõudnud Eestisse; veeseaduse ja teiste seadusandlike aktidega kavandatakse veelgi karmistada keskkonnanõudeid, mis pärsivad majanduslikult põhjendatud viljasaakide saamist ja on nii mõneski punktis karmimad EL alusseadustest.

Suur osa turulangusest on tekkinud põllumeestest sõltumatute poliitiliste otsuste tagajärjel. Seetõttu ootavad tootjad tuge Euroopa Liidult ja Eesti riigilt.

Paljudel põllumajandusettevõtetel ja taludel seisab selle olukorra pikemaajalisel püsimisel ees raske valik – kas tootmist suures mahus vähendada, lõpetada, müüa oma ettevõtte välisinvestoritele või taotleda pankadelt lisafinantseerimist lootuses, et majandusolukord paraneb ja suudetakse võlad tasuda.

Reedel toimub Järvakandi Kultuurihallis iga-aastane Eesti Põllumeeste Keskliidu (EPK) aastakonverents, sel aastal tunnuslausega „Põllumajandus suure poliitika tõmbetuultes“.
Põhiteemadeks on võrdsed konkurentsitingimused EL ühisel turul, Venemaa impordikeelu mõjud, põllumehi järjest rohkem koormavad keskkonnakitsendused, toidujulgeolek ja põllumajandusmaa turg ning riigimaade müük ja rent.

Põllumehed ootavad infot ja selgitusi praeguse olukorra ning tulevikukavade kohta põllumajandusminister Ivari Padarilt, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuselt ja teistelt esinejatelt.

EPK Juhatuse esimehe Kalev Kreegipuu sõnul on põllumajanduse kõige olulisem tootmisvahend maa. „Maa on saanud viimasel ajal ka paljude põllumajandusega mitteseotud investorite huviobjektiks. See on oluliselt tõstnud põllumaade ostu-müügi ja rendi hindu, sh ka riigimaade osas,“ nentis Kalev Kreegipuu.

 Jaan Sõrra sõnul ootavad põllumehed valitsuselt põhimõttelist otsust: „Kas kõigile eestimaalastele väga olulise kaitsevõime tugevdamise kõrval tuleks tähelepanu pöörata ka toidujulgeolekule, mis on oluline osa kaitsevõimest ning milliseid otsuseid sektori väga halva majandusolukorra leevendamiseks Euroopa Liit, valitsus ja riigikogu vastu võtavad“.

Konverentsi ajaks ilmub ka esimene number ajakirjast "Põllumehe Teataja", mille väljaandjaks on OÜ Meediapilt koostöös Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliiduga. Lisaks konverentsil käsitletavatele teemadele sisaldab ajakiri artikleid ka Euroopa peretalude aastast, põllumeeste ühistegevusest ja muust.

EPK liikmed toodavad ligi 80% Eesti toidutoormest.