Tuhala nõiakaev asub Nabala karstialal. Foto: Siim Lõvi

Nabala karstialal lubjakivi kaevandada soovivad firmad OÜ Paekivitoodete Tehas ja AS Riverito (endine Merko Kaevandused) ei saanud juunis Tallinna halduskohtus võitu keskkonnaministeeriumi üle ja on nüüd halduskohtu otsuse edasi kaevanud.

Halduskohtusse pöörduti sellepärast, et keskkonnaministeerium peatas firmade kaevandamist ette valmistava tegevuse pärast seda, kui MTÜ Tuhala Looduskeskus tegi ministeeriumile ettepaneku moodustada Nabala karstiala piires hoopis kaitseala.

Keskkonnaministeerium peatas kaevandajate tegevuse seoses Tuhala Looduskeskuse ettepaneku läbivaatamisega ja vajadusega teha täiendavaid uuringuid.

Juuni lõpus teatas halduskohus oma otsusega, et keskkonnaministeerium on tegutsenud õigesti.

Nüüd taotlevad firmad õigust ringkonnakohtust. Nad soovivad Tallinna Halduskohtu otsuse tühistamist ja uut otsust, mis tühistaks keskkonnaministeeriumi kantsleri 8. juuni 2011 käskkirja selle osa, millega peatati nende kaevandamislubade andmise menetlus.

Muu hulgas on firmad põhjendanud oma rahulolematust sellega, et lubade menetluse peatamise hetkel rääkis keskkonnaministeerium vajadusest teha karstialal ka täiendavaid geoloogilisi uuringuid, kuid tegelikult pole neid teinud ja ilmselt ei kavatsegi teha, kuna vastavast rahastamistaotlusest on ministeerium loobunud.

Tegemist on sama kaevandamishuviga, mille üle on vaidlused ja võitlused kestnud juba pikka aega. Nabala karstialale jäävate külade inimesed moodustasid kaevandamissoovide pärast karstiala kaitseks juba 2005. aastal Nabala keskkonnakaitse ühingu. Hiljem algatati internetis Tuhala Nõiakaevu ja Nabala karstiala kaitseks ning karjääride vastu allkirjade kogumine. Oma allkirja on andnud üle 64 000 inimese.